Formy a variace hal

Námi dodávané haly mohou mít různé formy a variace. Můžou to být haly s vestavěnými jednopodlažními objekty a rovněž tak s jedním, nebo více patry.

Haly můžeme upravit a vetknout mezi již stávají objekty. Můžeme postavit dvě haly vedle sebe, tzv. dvoulodní halu s mezistřeším žlabem. V hale můžeme vytvořit různé příčky a kóje k rozdělení haly na sektory.

Taky třeba můžeme celou halu osadit izolačním dvojsklem.

Při použití různé barevné škály některých pásů, nebo části haly, je možné dosáhnout zajímavých estetických efektů a netradičného dojmu.

Barevně odlišným lemováním střechy, oken, vrat atd., může být (např. dle barvy loga firmy) docílena estetická harmonie a zajímavost celého objektu.

Hala s mezipatrem Chladírenská hala s více sekcemi Vetknutá hala
s přemostěním
stávajícho krčku
Izolačním sklem opláštěná prodejní hala

 


Božice č.386, 671 64 Božice ▪ Úvod▪ Zpět ▪ Nahoru
Created by © Flash-I-Net 2005